Praktisk informasjon

Fagsafari avholdes 10. februar i Sandnes.


Vi skal kombinere fysisk arrangement med en opptaksending. Fagsafari vil bestå av to deler 1. Fagsafari arrangement, 2. Fagsafari opptak. Opptaket vil bli sendt på et senere tidspunkt.


Fagsafari arrangement.

Den fysiske delen vil fortone seg som en vanlig Fagsafari men uten felles utstillingsområde.

Vi setter opp stasjoner i en kombinasjon av utstillere og fagdemonstrasjoner. Stasjonene plasseres rundt i hele området som benyttes.


Alle påmeldte elever kommer i kohorter. De møter direkte på oppgitte stasjon. De er 5 minutter på hver stasjon. Kohortene blir guidet gjennom hele runden. Etter siste stasjon går de direkte til skolen eller transport. Ingen kohorter er i kontakt med hverandre.


Elevene kommer i 2 hovedtidspunkter - gul og grønn. Gruppene(kohortene) får hver sin oppmøte tid på hver sin stasjon. Disse tidspunktene kommer vi tilbake til.

Fagsafari - Opptak

Fagsafari og Fagdemonstrasjoner tas opp i forkant og strømmes senere på en Vimeo- eller Youtubekanal. Sendedato vil vi komme tilbake til.


Som ellers på Fagsafari deler vi skolene inn i fargegrupper.


Hver fargegruppe får sitt sendeplan på lik linje som besøkende elever.


Skolene får tilsendt link via epost. Sendingen vil også bli tilbudt foreldre som har lyst å se.


Tilbake