Fagsafari-TV Yrkesfag til folket

Målet med Fagsafari-TV er å ha et innholdrikt strømmetilbud om yrkesfag for elever i alle fylker innen september 2025.

Vi starter i Rogaland, Akershus og Innlandet i løpet av 2024.

Fagsafari-TV vil inneholde intervjuer, fagdemonstrasjoner, presentasjoner mm

Sendingene vil vare fra 20 til 40 min.

Skolene bestemmer når og hvordan de ønsker å se sendingen -  i felleskap, eller oppfordrer elevene til selv å se sending enkeltvis. Skolene gir oss beskjed når og hvordan de ønsker å se sending.

Alle innslag har faktainformasjon lagt inn. Denne informasjonen vil være grunnlag for en Y-quiz som bli sendt skole etter at de har sett filmen.

Fagsafari-TV legges ut på vår youtube- kanal. Den er tilgjengelig til 15. mars 2025.

Under filmen ligger en sendeplan med tidskoder. Her kan elever trykke på tidskodene å komme direkte til innslaget.

Under sendeplanen ligger hvert innslag som egne filmer. Sendingen er tilpasset smarttelefoner.

Under koronaen produserte vi næremere 10 timer med sendinger i flere fylker.

Nedenfor er noen eksempler få filmer

Digital Fagsafari Oslo 2021. Korona.

Digital Fagsafari Rogaland 2020. Korona.

Yrkesfagfilm Stavanger kommune 2022

Fagsafari-TV eksempel 2024