TEKST

Elever fra Godalen videregÄende er klare for fagdemonstrasjon for salg, service og reiseliv. Sandnes 2023

TEKST

Renovasjonen IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Sandnes og Stavanger.