Vellykket dag på Fagsafari

Etterstad vgs, Oslo, 26 Januar 2023

OK stat

For lærlinger i staten

OK stat

For lærlinger i staten

OK stat

For lærlinger i staten